PASSONE

590.000 

Xuất xứ: Ý

Giống nho: Primitivo

Nồng độ: 15% Vol

Loại vang: Vang đỏ

Niên vụ: 2016

Danh mục:
Bạn cần hỗ trợ?